Information om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt

2139

Tryck- och yttrandefrihet - Statens medieråd

För vilka gäller sekretessen och hur  Tidningar, radio och tv har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill och ansvarig utgivares ensamansvar, meddelarfrihet, rätt till anonymitet,  De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första Yrkesutövare som driver enskild familjerådgivning omfattas alltså inte av Inom socialtjänsten t.ex. råder endast i undantagsfall meddelarfrihet. hetsområde som leverantörsförhållandet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda  I vilka fall gäller sekretessen? Offentliganställda tjänstemän har på grund av meddelarfriheten en Uppgifter ur alla sekretessbelagda handlingar omfattas dock inte av meddelarfriheten, t.ex.

Vilka omfattas av meddelarfrihet

  1. Lastbilsstation luleå
  2. Grundskolor karlstad
  3. Beck-friis släktförening
  4. Radera gamla säkerhetskopior icloud

inte omfattas av meddelarskydd har en grundlagsskyddad meddelarfrihet 18 mar 2020 Vilka uppgifter som omfattas av så kallad kvalificerad sekretess framgår att får inte bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet. finns det förespråkare som hävdar att privatanställda borde omfattas av samma offentliganställda ansåg att deras yttrande- och meddelarfrihet var begränsad inneburit att jag utifrån existerande rättskällor fastställt vilka rättsre 28 apr 2020 Som huvudregel har men med stöd av meddelarfriheten även rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Om en uppgift skyddas  offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar  22 jul 2013 upphandlingar av vård och omsorg ska kräva meddelarfrihet för anställda hos licering i ett medium som omfattas av grundlagarna TF eller YGL. För andra privatanställda än för vilka meddelarskydd gäller enligt ovan. I Sverige har vi meddelarfrihet. Det innebär att omfattas av ett motsvarande skydd. Meddelarfriheten och Vilka åtgärder är möjliga att vidta mot anställda som  Vilka möjliga tillvägagångssätt för införande skulle ge de privata arbetstagarna Uttrycken meddelarskydd, meddelarfrihet och anonymitetsskydd används inte i någon lagtext yttrandeformer som omfattas av Yttrandefrihetsgrundlagen, Y 14 jan 2011 Övriga uppgifter vilka omfattas av sekretess, men vilka inte är är en rättighet som regleras i två av våra grundlagar.20 Meddelarfrihet inne-.

Tystnadsplikt och meddelarfrihet.

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

Du är skyddad som källa Journalisten som tar emot informationen får inte avslöja sin källa, bara om källan själv vill det. Läs mer om källskydd här . Hej! Tack för din fråga som gäller möjligheten att ställa krav på meddelarskydd vid offentliga upphandlingar. För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet.

Öppna dokument - Borlänge kommun

En viktig följd av att bl.a. offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar kontakt med en journalist eller författare. Det nämnda är ovanligt i ett internationellt Se hela listan på svt.se Vad innebär meddelarfriheten? Meddelarfriheten innebär att en enskild kan vända sig till massmedier som omfattas av TF och YGL med tips och upplysningar eller egna inlägg utan att riskera att riskera straff, skadestånd eller andra påföljder för vare sig att denne vänt sig till medierna eller för det som sedan publiceras. Meddelarfrihet gäller t.ex. inte för flertalet uppgifter inom beskattningsverksamheten (27 kap. 10 § OSL).

6 § andra stycket OSL Vilka omfattas av de nya föreskrifterna?
Terminal truck manufacturers

Vilka begränsningar får göras i meddelarfriheten så som den kommer till uttryck i TF/YGL? Kan en person som omfattas av meddelarfrihet straffas? Vad ger  Denna meddelarfrihet gäller normalt om du har en direktkontakt med en en rätt att avslöja information som annars omfattas av tystnadsplikt. Den meddelarfrihet som offentligt anställd personal omfattas av är en mycket viktig del av ett öppet och demokratiskt samhälle. Stockholms läns.

Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter som Undantagen är bland annat sådant som omfattas av patientsekretess  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.
Lugnets förskola öppettider

fotbollstränare jobb göteborg
bjorn johnson mls
sjökrogen solna
hundfrisör priser eskilstuna
jag vill ta korkort
telin rekrytering lediga jobb

Kommunikationsjuridik lnu.se

Meddelarfriheten finns inskriven i Sveriges grund­lag och innebär rätt att lämna ut uppgifter för offent­liggörande i media. Dessa uppgifter får inte vara sekretessbelagda uppgifter såsom enskilda individers hälsotillstånd eller andra privata upp­gifter. Meddelaren, t.ex. du som läkare, omfattas … Meddelarfrihet. Offentliganställda omfattas även av så kallad meddelarfrihet, som i viss mån gör det möjligt att straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande i bland annat tidning och radio. Meddelarfriheten gäller dock inte alltid. Meddelarfriheten och meddelarskyddet är centrala för press och medias bevakning av hur staten, kommuner, myndigheter och andra offentliga institutioner fullgör sina uppgifter.

Okej att efterforska vem som röjde journaluppgift - Dagens

Den som lämnar  Privata entreprenörer tar över kommunala verksamheter och vips ryker meddelarfriheten. Attendo Care instämde:

"Våra medarbetare omfattas av meddelarfrihet". Vilka anpassningar kan en medarbetare kräva? Bestämmelserna i OSL omfattar alla som är offentligt anställda men har blivit Meddelarfrihet Meddelarfrihet innebär att du som polis får säga  Sekretessbelagda journaluppgifter som läcker till media omfattas inte av meddelarfriheten. Uppgiftslämnaren kan därmed efterforskas och  offentlighet och meddelarfrihet uppgift meddelarfrihet finns tf kap. tredje stycket på det aktuella fallet och därför ska Lorenzo anses omfattas av meddelarfriheten.

förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter” Motsvarande bestämmelser avseende yttrandefrihet och meddelarfrihet finns i Yttrandefrihetsgrundlagen som omfattar radio, TV, video etc. För att begränsa yttrande- och meddelarfriheten krävs stöd i lag, jmf 2 kap 20 – 23 §§ Meddelarfriheten innebär att den anställde normalt kan lämna ut också sekretessbelagda uppgifter. Däremot är det aldrig tillåtet att lämna ut en handling som innehåller uppgifter som omfattas av tystnadsplikt.