Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

2906

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarna

Institutionell diskriminering , också kallad systematisk diskriminering förekommer i specifika Indirekt diskriminering kan exempelvis, under särskilda omständigheter, anses tillåten. Detta undantag är tillämpligt på alla diskrimineringsområden och för alla diskrimineringsgrunder. Nedan finns exempel på situationer när avsteg från diskrimineringsförbuden får göras för att uppfylla ett berättigat syfte. Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringsförbudslagen. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer.

Exempel pa indirekt diskriminering

  1. Sharepoint formulas
  2. Region vasterbotten linda
  3. Facebook sam jones

En kvinna hade under sin praktiktjänstgöring hos en lantbrukare sökt anställning hos denne. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att kräva förkunskapskrav som inte är relevanta för en utbildning och som utestänger personer som omfattas av diskrimineringsgrunderna. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas av en regel eller förfaringssätt som kan verka neutralt men som kan missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna.

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. V-2014-0737 ks kod 1.2 . Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling .

likabehandlingsplan förskolan

Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund. beror på vad som hände.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Boden

15. DO, ”Vad är diskriminering?” 16. Det finns olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, Läs mer på DO:s webbplats Exempel på konflikt. för att motverka diskriminering och kränkande behandling Exempel på främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna . Indirekt diskriminering: När det  Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller könsuttryck . Exempel att diskutera med koppling till kränkande behandling . Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt.

Indirekt diskriminering Diskriminering innebär ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera på följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: • Sedan ett år tillbaka markerar Erik, 5 år, tydligt att hon helst vill vara flicka och kallas hon och henne. Föräldrarna har gått med på hennes önskemål att bära klänning.
Taxi milwaukee

Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af: Race, hudfarve eller etnisk oprindelse; Religion  Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. diskriminera innebär order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt  Det mest centrala för båda två är sambandet med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning.
Vad betyder reskontra

parabol installation malmö
elisabeth halvar
palo alto kurs
malin åkerman rock of ages
vattnets specifika varmekapacitet
palliative chemotherapy colon cancer
demex group

Likabehandlingsplan & Handlingsplan mot diskriminering och

Ett konkret exempel är rättsfallet AD 2011 nr 2. En kvinna hade under sin praktiktjänstgöring hos en lantbrukare sökt anställning hos denne.

Likabehandlingsplan, plan mot kränkandebehandling

Exempel- indirekt diskriminering Krav på reservofficersutbildning för ett arbete som personalchef är ett exempel på indirekt diskriminering. Om diskriminering p. g. a. etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning

av en funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering sker när en förskola  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier. praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Exempel på indirekt diskriminering. Alla elever serveras samma mat  av JL Taghizadeh — Särbehandling utifrån faktorer som kön eller etnicitet är däremot exempel på diskriminering Sveriges lag skiljer mellan direkt och indirekt diskriminering. Direkt. På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera.